Justificarea necesităţii implementării proiectului